Over CultuurBreda

Aanpak

Procesgroep CultuurBreda

De toekomst van de stedelijke cultuur wordt niet langer ontworpen aan de tekentafel van de gemeente of de overheid maar ontstaat steeds meer vanuit de kracht van de mensen en gemeenschappen zelf. Om deze reden heeft een aantal betrokken Bredanaars samen  bedacht hoe ze zoveel mogelijk mensen kan betrekken bij het vormgeven van cultuur in Breda.

Deze Procesgroep CultuurBreda bestaat uit Bredanaars met verschillende achtergronden zoals onderwijs, bedrijfsleven, overheid, creatieve industrie en culturele sector. Allen hebben ze echter een grote affiniteit met kunst en cultuur. CultuurBreda inventariseert de culturele wensen van de stad, legt nieuwe verbindingen en maakt het culturele veld en wat initiatiefnemers daar in de toekomst willen doen inzichtelijk.

Om dit platform verder te ontwikkelen zijn een offline kwartiermaker en online expert benaderd die zich specifiek richten op het betrekken van inwoners aan de hand van een on-en offline platform om zo te komen tot nieuwe processen rondom cultuurbeleid en culturele identiteit op stedelijk niveau.

Het hoofddoel van CultuurBreda is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het vormgeven van cultuur in de brede zin van het woord. Het gewenste vergezicht is dat CultuurBreda op enig moment een stevig netwerk zal zijn dat zichzelf in stand houdt en waar sprake is van een continue dialoog tussen het culturele veld, initiatiefnemers, overheid, onderwijs en andere belanghebbenden en betrokkenen.

Meer over de ontwikkeling en formatie van de procesgroep is te vinden bij Proces.