CultuurBreda

Samen cultuur maken; Breda brengt het samen!

De toekomst van de stedelijke cultuur wordt niet langer ontworpen aan de tekentafel van de gemeente of de overheid maar ontstaat steeds meer vanuit de kracht van de mensen en gemeenschappen zelf. Om deze reden heeft een aantal betrokken Bredanaars samen  bedacht hoe ze zoveel mogelijk mensen kan betrekken bij het vormgeven van cultuur in Breda.

CultuurBreda inventariseert de culturele wensen van de stad, legt nieuwe verbindingen en maakt het culturele veld en wat initiatiefnemers daar in de toekomst willen doen inzichtelijk. Om dit te doen is er een community team opgericht die zich richt op het betrekken van inwoners aan de hand van een on-en offline platform om zo te komen tot nieuwe processen rondom cultuurbeleid en culturele identiteit op stedelijk niveau.

Het hoofddoel van CultuurBreda is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het vormgeven van cultuur in de brede zin van het woord. Het gewenste vergezicht is dat CultuurBreda op enig moment een stevig netwerk zal zijn dat zichzelf in stand houdt en waar sprake is van een continue dialoog tussen het culturele veld, initiatiefnemers, overheid, onderwijs en andere belanghebbenden en betrokkenen.

Uiteindelijk is CultuurBreda een stevig netwerk waar sprake is van een voortdurende dialoog tussen het culturele veld, initiatiefnemers, overheid, onderwijs en andere belanghebbende en betrokkenen. Wil jij meepraten? Praat dan mee op de facebook pagina, volg ons op instagram en meld je aan voor de nieuwsbrief!

#Bredabrengthetsamen #CultuurBreda #Samencultuurmaken

Facebook Instagram E-mail