Nieuws

Wat gebeurt er?

 

 

CULTUURBREDA aan TAFEL

Door danielle dietz

De maandelijkse Cultuurcafés zijn er voor ontmoeting en het delen en verrijken van plannen. Daarnaast is er ook behoefte in het veld om op een aantal actuele onderwerpen het gesprek te concretiseren (stop met geeltjes plakken) en afspraken te maken tussen bestaande en nieuwe initiatiefnemers binnen en buiten cultuur. Daarom zitten we al aan tafel, […]

Lees meer

Verslag Cultuurcafé 20 april

Door danielle dietz

Op 20 april is er weer een cultuurcafé geweest. Deze editie was in samenwerking met de Mus Breda. De mus probeert mensen in aanrijking te laten komen met kunst en cultuur op een hele laagdrempelige manier. De Mus biedt iedere maand een podium voor kunstenaars uit verschillende nesten. Elke eerste donderdag van de maand laten […]

Lees meer

Verslag cultuurcafé 31 januari

Door danielle dietz

31 januari is er tijdens het cultuurcafé in Brandpunt gesproken over de online verbinding en het beoordelen van excelente plannen en planvorming. Belangrijke speerpunten die hierin naar voren kwamen was dat de veiligheid gewaarborgd moet worden. Voorstel is daarom  om het delen van de plannen en verschillende fases te doen, waarin het pas in de laatste […]

Lees meer

Cultuurcafé 13 december verplaatst!

Door danielle dietz

Beste cultuurmaker, We hebben deze week veel berichten ontvangen van mensen die graag hier bij aanwezig hadden willen zijn, maar door de drukte van de decembermaand zijn zij helaas verhinderd. Om deze reden hebben we besloten het cultuurcafé te verplaatsen naar dinsdag 31 januari. We hopen op jullie begrip voor deze keuze en jullie te […]

Lees meer

Gezocht: Stadsredactie

Door danielle dietz Lees meer

Subsidie beschikbaar voor initiatieven viering Vrede van Breda

Door danielle dietz

In de maanden juni tot en met september 2017 herdenkt en viert Breda dat 350 jaar geleden de Vrede van Breda werd bekrachtigd. Op diverse plekken in de stad wordt aandacht besteed aan deze memorabele gebeurtenis. Een symposium, een educatietraject en een tentoonstelling in het nieuwe museum maken onderdeel uit van het programma. Daarnaast is […]

Lees meer

Gemeente Breda stelt extra budget beschikbaar voor excellente plannen en planvorming

Door danielle dietz

De Gemeente Breda stelt geld beschikbaar voor planontwikkeling en het uitvoeren van excellente projecten vanuit de community CultuurBreda. Je maakt kans als jouw project zich richt op (één van) de drie centrale thema’s: Briljantjes: de (inter)nationale topkwaliteit en kracht van het cultuuraanbod Makers: het versterken van het culturele productieklimaat in Breda Verbinders: het culturele netwerk […]

Lees meer

Fase 3 CultuurBreda

Door danielle dietz

Het is tijd voor fase 3 van CultuurBreda. In dit bijgevoegde PDF document staat uitgebreid beschreven wat er afgelopen fases is gebeurd en wat de vervolg stappen zijn. Dit zal binnenkort in het Cultuurcafé besproken worden. pvacultuurbredafase3ddsept2016

Lees meer

Verslag bijeenkomst ‘Stand up Inspiration’

Door Kirsten Wagenaar

Op de avond van 30 mei, toen het met bakken uit de lucht kwam vallen, kwamen zo’n 50 cultuur initiatiefnemers en betrokkenen naar de Lutherse Kerk om kennis te maken met nieuwe culturele ideeën, concepten en projecten die leven in Breda. Tien deelnemers deelden hun verhaal en stelden hun vragen aan de groep. Een greep uit de […]

Lees meer

Brainstorm voor vormgeving culturele kaart

Door Kirsten Wagenaar

Op 19 mei werd er bij de Nieuwe Veste een brainstorm georganiseerd rondom de ontwikkeling en vormgeving van een toekomstige culturele kaart. Onderwerpen van gesprek waren: wie zijn straks de belangrijkste gebruikers van de kaart, welke informatie moet de kaart bevatten, hoe organiseren we het beheer van de informatie (technisch) en wat is de beste […]

Lees meer