Het on- en offline inspiratieplatform voor cultuur in Breda

Samen cultuur maken! Deel je mee?

cultuurkaart

Over CultuurBreda

Lees het laatste nieuws over voortgang, betrokkenen en bijeenkomsten op ons blog.
Doe mee met de online discussie rondom cultuur in Breda via het online discussie platform.

CultuurBreda inventariseert de culturele wensen van Breda. Ze legt nieuwe verbindingen en maakt het culturele veld, en wat initiatiefnemers daar in willen doen, inzichtelijk. Uiteindelijk is CultuurBreda een stevig netwerk waar sprake is van een voortdurende dialoog tussen het culturele veld, initiatiefnemers, overheid, onderwijs en andere belanghebbende en betrokkenen.

Proces

Bij het vormgeven van cultuur in Breda is het uitgangspunt: ‘meedenken is meedoen’. Het betekent dat er geen wensenlijstjes uit de stad worden opgehaald zonder dat er ook werkelijk mensen zijn die hun schouders onder de betreffende initiatieven willen zetten. De kracht van de stad is de basis.

Maar om mensen in hun kracht te zetten is een duidelijk aanpak nodig. De twee kwartiermakers, Mirjam en Kirsten, trekken gezamenlijk op en gaan actief de stad in. Zo wordt er continue informatie opgehaald en kan het maken van de eerste verbindingen tot stand komen. Op basis van een aanpak op maat, worden diverse initiatieven en mensen uit het veld structureel zowel off- als online aan elkaar verbonden. Hierbij is  geen sprake van vertegenwoordig van organisaties, maar denken vanuit stadsbelang.

1
2
3

Oriëntatie

Aan de hand van minstens zestig gesprekken met diverse instanties en professionals uit het veld is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste thema’s en onderwerpen die spelen wanneer het gaat om cultuur in Breda.

Aanpak

Op basis van de inzichten en relaties die zijn voortgekomen uit de oriëntatie fase is een aanpak opgesteld om de off- en online community in fasen te gaan ontwikkelen. Samen met een zeer verbonden eerste kerngroep van zo’n 30 personen worden mogelijke scenario’s voor cultuurontwikkeling in Breda verder onderzocht en verdiept. Dit wordt gedaan aan de hand van een structurele en continue dialoog die zowel off- als online plaatsvindt. De online participatie van deelnemers zorgt ervoor dat de dialoog op laagdrempelige wijze altijd door een grotere groep te volgen is. Iedereen is ten alle tijden vrij en van harte welkom om zich bij de dialoog aan te sluiten.

Implementatie

Aan de hand van een uitgebreide content- en evenementenkalender worden structureel activiteiten ontplooit om diverse mensen bij de ontwikkeling van CultuurBreda en bijbehorende scenario’s te betrekken. Zo kunnen deelnemers op verschillende manieren en in verschillende fasen iets bijdragen aan de community. Content komt in de vorm van onderwerpen die ter discussie worden gesteld, nieuws, visies van deelnemers, foto’s en filmpjes. Bij evenementen kan gedacht worden aan een CultuurNacht een terugkomende CultuurTafel maar ook lezingen, trainingen, diners en borrels.

Downloads

Gedurende de totstandkoming maar ook tijdens de voortgang van CultuurBreda worden in plaats van lange Word documenten zogenaamde ‘infographics’ ontwikkeld. Deze maken het mogelijk om in een oogopslag inzicht te krijgen over wie wat waar en waarom aan het doen is.

Downloads

Team

CultuurBreda is van start gegaan met een projectgroep bestaande uit Ralph Geerts, Tim van den Burg, Lisette Spee,  Leo Grunberg, Lot van der Putte, Tijn Kapteijns, Monica Tecklenburg, Hanna Buda, Jamal El Kaddouri, Yvonne de Heer -Seveke, Eloi Koreman, Klaas Burger, René Bosma, Thomas Bakker, Magchiel Koekkoek, Gertjan Endedijk, Frits Haverman, Roel Stavorinus, Anneke Stins, Arend Hardorff, Daniëlle Dietz, Marieke van de Schoot, Arathorn Gummlich, Dennis Elbers, Tim van ’t Hof, Mieke Nuijen, Frank Toeset, Petra Koenders, Véronique van Duuren, Jan Peeters, Peter Paul Gerbrands, Sonja van Ginneken, AnneRienke Hendrikse, Daniëlle Dictus. Daar zijn kwartiermakers Kirsten Wagenaar en Mirjam Flik aan toegevoegd.
Hoe meer mensen actief betrokken zijn bij CultuurBreda hoe beter dus we nodigen iedereen die zich geroepen voelt uit zich bij het team aan te sluiten. We hebben je hard nodig!

Team